Cenník

Onlinehlas
Položka
Čiastka
Zúčastnenie se hlasovania
Zdarma
Vytvorenie hlasovania
10 Kč bez DPH / účastníka
Import účastníkov z Katastry nemovitostí
(presná cena je uvedená pred vykonaním importu)
Tento web využíva súbory cookies. Viac informácií viz Obchodné podmienky.