VYUŽIJTE NOVÉ HLASOVÁNÍ NA SOUSEDÉ.CZ
Onlinehlas.eu končí 1. 3. 2021 - hlasování je nahrazeno zcela novou verzí integrovanou do sousedé.cz.

Cookies policy on Onlinehlas

Společnost SousedeCZ s.r.o., IČ 02623111, se sídlem Drahobejlova 2433/12, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221580 (dále jen „Společnost“) využívá pro účely kvalitního a komfortního poskytování služeb na webových stránkách onlinehlas.eu (dále jen „Portál“) soubory cookie. Při používání souborů cookie na Portále jsou dodržovány zásady, s jejichž obsahem bychom Vás tímto chtěli seznámit.

Společnost si tímto v souladu s platnou právní úpravou vyhrazuje právo zásady používání souborů cookie na portálu Onlinehlas (dále jen „Zásady“) kdykoli změnit. O změně Zásad nemá Společnost povinnost uživatele informovat. Uživatel je oprávněn se pravidelně seznamovat s podobou a případnými změnami těchto Zásad, jejichž aktuální znění je dostupné na internetové adrese https://www.onlinehlas.eu/podminky.

Co jsou soubory cookies:

Soubory cookie jsou malé čistě textové soubory, které ukládají informace v prohlížeči Vašeho počítače. Soubory cookie jsou vytvořeny, když prohlížeč ve Vašem počítači načte konkrétní webovou stránku, tj. dojde k odeslání informací z webové stránky do prohlížeče a prohlížeč z těchto informací vytvoří textový soubor. Kdykoliv se následně vrátíte zpět na webové stránky, prohlížeč tento soubor načte a pošle na server, kde jsou webové stránky umístěny.

Soubory cookies mají různé funkce. Běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů webových stránek. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies pomáhají např.:

  • ke správné funkčnosti našich stránek;
  • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, abyste je nemuseli pokaždé zadávat znovu;
  • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit funkcionality Portálu uživatelským potřebám;
  • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastněji prohlížejí, abychom mohli upravit a aktualizovat jejich nabídku na míru uživatelům.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska doby jejich uchovávání rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu – Uživatelé si mohou prohlížet Portál a využívat jeho funkce. Uživatel má přístup do zabezpečené zóny bez nutnosti opakovaného přihlašování a všechny úkony uživatele na Portálu v rámci jedné relace jsou zapamatovány. Bez těchto souborů nelze dosáhnout plnohodnotného výkonu Portálu a zabezpečení Vašich relací.
  • konverzní, které nám s ohledem na registrace nových uživatelů umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů.
  • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
  • remarketingové, které umožňují personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení;
  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí Portálu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají. Tyto soubory cookies využíváme ke shromažďování informací, jako např. na kterou část stránky uživatel klikl, počet navštívených stránek, trvání jednotlivých relací a případná ohlášená chybová hlášení.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Díky těmto cookies je nám umožněno uzpůsobit zobrazování bannerů či inzerátů na Vámi zobrazovaném Portálu. Na základě těchto údajů Vás však není možné identifikovat. K těmto třetím stranám patří i poskytovatelé sociálních médií, jako např. Facebook, kteří poskytují služby našim uživatelům i nám. Tyto soubory cookie umožňují třetím stranám shromažďovat a uchovávat informace, jako např. preference uživatele a stránky jím navštívené, ať už za účelem poskytování reklamy, nebo za účelem vylepšování služeb. Nad takovými soubory cookie od třetích stran nemáme žádnou kontrolu, a proto v tomto ohledu neneseme žádnou zodpovědnost.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

Vydavatel / Název cookie Typ cookie Doba uchovávání
_ga, gat, gid Analytické
PHPSESSID Systémový Může se lišit
cb-enabled Systémový Permanentní
Auth-Token Systémový - nutný pro chod aplikace 1 den

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde.

POKUD NECHCI POUŽÍVAT COOKIES?

Používáním Portálu souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pokud chcete soubory cookie z Portálu (nebo jakýchkoli jiných webových stránek) odmítnout, blokovat nebo vymazat, je třeba změnit nastavení Vašeho prohlížeče. Protože je každý prohlížeč jiný, způsob, jak změnit nastavení souborů cookie, si vyhledejte v nabídce „Nápověda“ vašeho prohlížeče (nebo v návodu k použití vašeho mobilního telefonu).

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/.

Vzhledem k tomu, že soubory cookie jsou určeny k umožnění funkčnosti a vylepšení našeho Portálu a souvisejících procesů, Vás však musíme upozornit, že zablokování nebo vymazání souborů cookie může znemožnit využívání funkcí Portálu nebo může způsobit, že se Portál ve Vašem prohlížeči bude chovat jinak, než jak je naprogramován.

Informace aktualizovány 27. 1. 2020

This site uses cookies. More info in Terms of Use.